Kontaktuppgifter och personal

Företagets anställda är utbildade inom, och har erfarenhet av, kostruktionsteknik,
geoteknik och vattenbyggnadsteknik.

Vår personal:
 
Namn Ställning inom företaget Branch
 
Timo Cronvall, TkL verkställande direktör bergteknik
Matti Lehtinen, Bygg. Ing. projektchef byggnadsteknik
Kari Rantanen, Bygg. Ing. konstruktör byggnadsteknik
Kim Andersson-Berlin, Dipl. Ing. konstruktör vattenbyggnadsteknik
Tommi Puhakka, Dipl. Ing. konstruktör geoteknik
Raili Kokko, merkonom teknisk assistant kontorsarbeten
Annamari Kaikkonen, Bygg.Ing. yngre konstruktör geoteknik
Teemu Jaatinen, Dipl. Ing projektchef brobyggnadsteknik
Seppo Hakala, Bygg. Ing ledande konsult geoteknik
Kari Höglund, Byggmästare konsult hamnkonstruktioner
Niilo Vehmas, Tekn. stud. teknisk assistant geoteknik

E-post: fornamn.efternamn@arcus.fi

Sidorna uppdaterade 2013-11-27