Språk

Vi på Arcus

Vi på Arcus är yrkeskunniga och erfarna projekterare och konstruktörer. Vi genomför projekt som bidrar till att skapa en hållbar framtid och därför präglas vårt arbete av ansvar, kunnande och kvalitet. Tack vare vår specialisering kan vi erbjuda mångsidiga lösningar för diverse objekt.

Projekten sköts smidigt under projektledarnas övervakning. Vår utbildning och erfarenhet utgörs av verksamhetsområden inom byggnads-, geo- och vattenbyggnadsteknik.

Kontaktpersoner

Timo Cronvall, Licentiat av Teknologi
verkställande direktör

timo.cronvall@arcus.fi

Infra

Seppo Hakala, RI
ledande konsult, geoteknik
seppo.hakala@arcus.fi

Vattenkonstruktioner

Kim Andersson-Berlin, DI
planerare, vattenbyggnadsteknik
kim.andersson-berlin@arcus.fi

Industri

Matti Lehtinen, RI
projektledare, byggnadsteknik
matti.lehtinen@arcus.fi

E-post adresserna är i formen: förnamn.efternamn@arcus.fi