Muut rakenteet
Muita tyypillisiä suunnittelukohteita:

> suurten siltojen tukitelineet ja muotit
> erilaiset ankkuroitavat kohteet
> vaativat paalutukset
> rantamuurit, pienlaiturit
> erilaisten syvien kaivantojen tuennat
> ruoppausmassojen läjitys ja uudelleen käyttö
> puusillat


 

Sivut päivitetty 30.03.2011