Asiakaspalaute

Arvoisa asiakas! Pyydämme teitä arvioimaan lomakkeen
kohdissa 1 - 10 toimintaamme laadun arvosanoin 1...5 tai -
(1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä,
5 = kiitettävä, - = ei merkityksellinen tässä projektissa).
Myös muut arviot tästä projektista ovat tervetulleita.
Kiitos vaivannäöstänne - mielipiteenne on meille tärkeä

Projektin nimi:
Projektin numero tai tunnus:
1 2 3 4 5 -
1. Tarjous
2. Sopimuskatselmus
3. Laatusuunnitelma
4. Teknistaloudellisten selvitysten riittävyys
5. Dokumenttien laatu
6. Projektinaikainen raportointi asiakkaalle
7. Projektin pysyminen aikataulussa
8. Projektin pysyminen kustannustavoitteessa
9. Laskutuksen asianmukaisuus
10. Miten lopputuote vastasi asiakkaan odotuksia
Muut arviot projektista:
Päivämäärä:
Asiakas:
Nimi
Sähköpostiosoite
Sivut päivitetty 30.03.2011