Allmänt
Ingenjörsbyrån ARCUS Oy grundades år 1995

Företaget är en konsulterande ingengörsbyrå inom kostruktions- och geoteknik

Vi projekterar huvudsakligen:

> Industrianläggningar
> Väg- och järnvägskonstruktioner
> Hamn- och vattenbyggnadskonstruktioner
> Specialkonstruktioner under arbetets utförande

Vi uppsätter bygghandlingar och anvisningar för olika jordförstärkningar och grundläggningslösningar
samt för andra typer av konstruktioner och byggnader.

Vi projekterar både betong-, stål-, trä och murade konstruktioner.

Till våra kunder och sammarbetspartner hör Finlands större entrepenörer och industriföretag, Trafikverket, Finska Försvarsmakten och Sjöbevakningen, olika städers tekniska verk och hamnar.

Företaget är fr. o. m. november 2004 ett dotterbolag till VR Track Ab och hör således till VR-koncernen.

Sidan uppdaterad 8.03.2012