Hamn- och vattenbyggnadskonstruktioner
Typiska arbeten:

> Kontainerkajer och -hamnar
> roro kajer, färjelägen
> tågfärjelägen
> dykdalber
> passagerarterminaler och bilramper
> grundförstärkning på hamnars landområde
> olika fundament på hamnars landområden; belysningsmaster, stormpollare mm.
> beräkningar av våg- och islaster
> kanalkonstruktioner, bassängväggar


 

Sidorna uppdaterade 30.03.2011