Andra typer av konstruktioner
Typiska projekteringsuppdrag:

> stödkonstruktioner och gjutformar för stora brobyggen
> olika konstruktioner som kräver förankring
> komplicerade pålningsarbeten
> strandmurar, småbåtsbryggor
> stödkonstruktioner av djupa shaktgropar
> dumpning och återanvändning av muddringsmassor
> träbroar mm.


 

Sidorna uppdaterade 30.03.2011