Industrikonstruktioner
Typiska arbeten:

> Fundament och grundläggningar för olika industrimaskiner, cisterner o. d.
> stödmurar och -väggar
> kanalkonstruktioner, gångbroar
> fabriksanläggningar och industrihallar
> olika renings- ja spillbassänger
> kontors- och servicebyggnader
> transformatorbyggnader och ställverk

 

Sidorna uppdaterade 30.03.2011